650 799 353 coian@coian.es
Seleccionar página

CONSULTORIA I ASSESSORIA

CONSULTORIA I ASSESSORIA

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DEPURADORES

Optimització dels processos de depuració.

Disminució dels costos i millora de la qualitat de l’aigua depurada.

Reunions periòdiques amb l’empresa.

LLICENCIES D'ACTIVITATS

Legalitzacions de noves activitats industrials i negocis: Alta i Baixa Tensió, equips a pressió, fred industrial…

IMPLANTACIÓ I/O SEGUIMENT DE PLANS DE CONTROL I SISTEMA APPCC

En industries alimentaries: redacció i seguiment dels Plans d’autocontrol i els seus registres.

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT ALIMENTARIA

Auditories internes

Assistència per a Auditories de l’Administració