650 799 353 coian@coian.es
Seleccionar página

Anàlisis

LABORATORI MEDI AMBIENTAL, ALIMENTARI I INDUSTRIAL

ANALÍTICA D'AIGUA RESIDUAL

 

Anàlisis quimics de tots els paràmetres de la Llicencia o Autorització Abocament.

Analítiques de mostres resultats d’inspeccions de l’Administració. Paràmetres de la DUCA.

ANÀLISIS D'AIGUA POTABLE

 

Analítiques de tots els

 paràmetres del RD 140/2003.

Control en l’aixeta i dipòsit.

Contaminants orgànics: Plaguicides, Hidrocarburs…

Metalls.

Analítica completa segons normativa.

CONTROL MICROBIOLÒGIC D'ALIMENTS

 

Segons R(CE) 2073/2005: I. Salmonel·la, R. Aerobis; R. Enterobacteris

Paràmetres de Seguretat alimentaria: Salmonel·la, Listeria…

Paràmetres d’Higiene dels Processos: Aerobis, R. Enterobacteris. E. Coli…

ANÀLISIS DE LLOTS DE DEPURADORA

 

Segons RD 1310/1990.

Per aplicació directa ( paràmetres microbiològics) o compostatge.

 

 

ANÀLISIS NUTRICIONALS

 

Etiquetatge dels aliments: Hidrats de Carboni, proteïnes, greixos….  

CONTROL MICROBIOLÒGIC DE CANALS I SUPERFICIES

 

Analítiques d’acord amb el R (CE) 2073/2005.

Segons l’APPCC de l’empresa.